Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στο Web Site της TechField. Παρακαλούμε επιθεωρήστε τους ακόλουθους όρους και συνθήκες για την χρήση αυτού του Site. Χρησιμοποιώντας αυτό το Site, συμπεριλαμβανομένου και του download υλικού, θεωρείται ότι συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Η TechField διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και συνθήκες χρήσης στο μέλλον κατά την κρίση της. Αυτοί οι όροι και οι συνθήκες εφαρμόζονται για όλες τις επισκέψεις στο Site, στο παρόν και στο μέλλον.
Η TechField διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών-χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
Ο εκτιμώμενος χρόνος επισκευής του εξοπλισμού, για τον οποίο ενημερώνεται ο πελάτης κατόπιν πρωτοβάθμιου ελέγχου, ενδέχεται να μεταβληθεί. Αύτο οφέιλεται σε διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων : η έλλειψη διαθέσιμων ανταλλακτικών και η παραγγελία τους απο το εξωτερικό,η καθυστέρηση παράδοσης ανταλλακτικών απο τις μεταφορικές εταιρίες ή απο το ταχυδρομείο λόγω εκτελωνισμού,η μη αναμενόμενη αύξηση στην κίνηση του Service,οι πολλαπλές προσπάθειες επισκευής μη τυποποιημένου προβλήματος,η δοκιμή του προβληματικού εξοπλισμού πριν την παράδοση στον πελάτη.
Το τεχνικό μας τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα που δίδει τηλεφωνικά στον πελάτη, όμώς συμβαίνει κάποιες φορές να μην τηρείται για τους παραπάνω λόγους.
Ο πελάτης έχει δικαίωμα ανα πάσα στιγμή να ζητήσει απο την εταιρία να του παραδώσει τον εξοπλισμό του σε περίπτωση που θεωρήσει οτι έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο. Η εταιρία οφείλει να προετοιμάσει τον εξοπλισμό του για παράδοση, έστω και ανεπισκέυαστο, μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες απο το αίτημα του πελάτη, στην έδρα της.
Το κόστος επισκευής δύναται να αλλάξει κατόπιν πρότερη ενημέρωση του πελάτη. Τα κόστη τα οποία αναφέρονται σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πελάτη αλλά και στο web site της εταιρίας, είναι ενδεικτικά και σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν δέσμευση για την εταιρία.
Η TechField στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημά της δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της TechField ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η TechField δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα, η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των σχετικών μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών.
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο TechField .gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας TechField.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας Αετός Service . Η εταιρεία TechField διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην Ηλεκτρονική Σελίδα και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας TechField.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας TechField.gr, και κατά συνέπεια της εταιρείας TechField . Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας TechField.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονατι μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Καλάθι

  • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Σύνδεση